توصيه هاي لازم پس از انجام كاشت مو

۱٫در صورتی که پس از عمل بانداژ انجام شده است باز نمودن آن بایستی پزشک یا یکی از اعضای تیم پزشکی صورت گیرد پس از باز نمودن بانداژ ، شستشوی سر بایستی شروع شود که چگونگی شستشو و دفعات شستشو و استفاده از شامپو توسط پزشک به شما توضیح داده می شود . دارو های اطلاعت بیشتر دربارهتوصيه هاي لازم پس از انجام كاشت مو[…]