آیا نرم کننده ریزش مو می آورد؟

آیا نرم کننده ریزش مو می آورد؟ مدتی است به دلیل خشک شدن موهایم در اثر رنگ کردن، از نرم‌کننده مو استفاده می‌کنم. به نظرم استفاده از نرم‌کننده باعث ریزش موهایم شده است. آیا رابطه‌ای بین استفاده از نرم‌کننده و ریزش مو وجود دارد؟ مدتی است به دلیل خشک شدن موهایم در اثر رنگ کردن، اطلاعت بیشتر دربارهآیا نرم کننده ریزش مو می آورد؟[…]